A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych

Aktualności

Nowe dane kontaktowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych

Nowy nr telefonu Ośrodka Pomocy Społecznej

 

               86 476-90- 10 wew. 24

86 476-90-12

więcej
28.06.2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/978 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO, w stosunku do osób fizycznych korzystających z oferty Ośrodka, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Ośrodek) w Kuleszach Kościelnych, 18-208 ul. Główna 6, Turn on Javascript! lub tel.  (+48 86) 4763 510
 1. Ośrodek powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, kontakt Turn on Javascript! lub pisemnie na adres urzędu.
 2. Dane są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) i na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. a), b) i g) RODO oraz na podstawie przepisów prawa. Szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane w treści wniosku oraz na stanowiskach obsługi klienta, w trakcie zbierania danych.
 3. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Ośrodka związanych z wykonywaniem czynności, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych Ośrodek zmuszony jest odmówić obsługi Klienta.
 4. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
 10. W Ośrodku nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 

Administrator

25.05.2018

Informacje ogólne dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych załatwia sprawy w zakresie :

 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowego”,
 • świadczenia rodzicielskiego,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • zasiłku dla opiekuna,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • jednorazowego świadczenia " za życiem",
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia wychowawczego,
 • świadczenia "Dobry Start",
 • Karty Dużej Rodziny,
 • stypendium,
 • zasiłku celowego,
 • zasiłku okresowego,
 • zasiłku stałego,
 • przeciwdziałania przemocy,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • poradnictwa socjalnego,
 • Dożywiania  Godziny pracy Ośrodka:
   poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00

  Pokój nr 5 – 6  

  tel. (86) 476 – 90– 12  

          (86) 476-90-10 wew. 24

07.08.2017

Artykuły według daty:

powrót

STREFA MIESZKAŃCA

 • Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnyvh
 • Karta Dużej rodziny
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Policja Wysokie Mazowieckie
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl